Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Mała Retencja - Duża Sprawa

Logo Mała Retencja Logo

Retencja (łac. retentio - powstrzymywanie) wodna to zdolność gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymania ich w określonym czasie. Jest to cecha charakterystyczna dla zbiorników wodnych i dla każdego obszaru (zlewni) i jego komponentów (lasy i zadrzewienia, tereny użytkowane rolniczo, obszary podmokłe i bagienne).

Przez działania gospodarcze (głównie odwodnienia i intensyfikację produkcji rolnej, wylesianie, budownictwo mieszkaniowe, drogowe i przemysłowe) naturalna zdolność retencyjna środowiska przyrodniczego została znacznie zmniejszona. A im mniejsza jest zdolność retencji wody, tym większa jest zmienność przepływów w ciekach, większe wahania zwierciadła wód gruntowych i częstsze występowanie powodzi i susz.

W interesie gospodarki narodowej, rolnictwa i środowiska naturalnego jest odbudowa zdolności retencyjnej obszarów rolnych, leśnych i miejskich poprzez działania zwiększające zasoby wodne oraz poprawę ich jakości. Działania te nazwano małą retencją.
Wiecej o projekcie: www.malaretencja.pl 

 

do góry