Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Kolekcja jeczmienia jarego

Technologia:

 • Przedplon: rośliny poplonowe - okrywowe
 • Siew: 21.04.2020 r.
 • Norma wysiewu: 160-180 kg/ha
 • Nawożenie (kg/ha):
  • N - 12 + 40
  • P - 40
  • K - 60
 • Ochrona: Granstar Ultra 50 SX (50 g/ha) + Saroksypyr 250 EC (0,5 l/ha)
 • Fungicydy: Kier (1 l/ha)

Charakterystyka odmian:

 1. SOLIST - nowa odmiana jęczmienia jarego o bardzo wysokim i stabilnym plonowaniu na terenie całej Polski. Odmiana uniwersalna - do uprawy na cele paszowe, browarne i spożywcze, posiada duże zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. W uprawie również w Niemczech i Czechach. Rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie, ziarno grube (MTZ około 50 g), bardzo dobrze wyrównane, o dużej gęstości i niewielkim udziale pośladu. Solist posiada dobrą zdrowotność, szczególnie bardzo dobrą odporność na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę, dobrą odporność na rdzę jęczmienia i plamistość siatkową. Odmiana przydatna do uprawy na glebach średniej jakości i dobrych. Hodowca: Danko Hodowla Roślin.
 2. PILOTE - odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na rdzę jęczmienia dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Danko Hodowla Roślin.
 3. RAPTUS (2019) - odmiana typu pastewnego. Plenność średnia. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na rynchosporiozę - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość - średnia, na plamistość siatkową - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Tolerancja na zakwaszenie dość mała. Hodowca: Danko Hodowla Roślin.
 4. ETOILE - odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Odporność na ciemnobrunatną plamistość - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia - średnia, na plamistość siatkową i rynchosporiozę - dość mała. Rośliny średniej wysokości o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren mała, zawartość białka w ziarnie dość duża, wyrównanie ziarna średnie. Hodowca: Danko Hodowla Roślin.
 5. PAUSTIAN (2016) - odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Odporność na rynchosporiozę - dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość - średnia. Rośliny średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość duże, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Hodowca: Danko Hodowla Roślin.
 6. KUCYK (2012) - odmiana typu pastewnego. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i czarną plamistość - dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę - średnia. Rośliny przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna przeciętne. Zawartość białka dość duża. Plenność dobra. Hodowca: Danko Hodowla Roślin.
 7. FEEDWAY - odmiana typu pastewnego. Plon ziarna bardzo duży. Odporność na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową - dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość - średnia. Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, zawartość białka w ziarnie średnia, wyrównanie ziarna małe. Hodowca: Danko Hodowla Roślin.
 8. MHR FAJTER - odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość - dość duża, na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę - średnia. Rośliny dość niskie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość duża. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 9. MHR KRAJAN - odmiana typu pastewnego. Plenność średnia. Odporność na rdzę jęczmienia dość duża, na rynchosporiozę średnia, na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową dość mała, na ciemnobrunatną plamistość mała. Rośliny dość niskie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość duża. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. Hodowca: PHR Tulce.
 10. AVATAR (Poznańska Hodowla Roślin) - odmiana typu pastewnego. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę dość duża, na mączniaka prawdziwego i ciemnobrunatna plamistość średnia. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania, przeciętny masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie duża. Plenność dobra. Hodowca: PHR Tulce.
 11. NAGRADOWICKI (2006) - odmiana dwurzędowa. Odporność na mączniaka duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość dość duża, a na rdzę jęczmienia - średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - mała, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym - średnie. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na niskie pH gleby średnia. Plenność - przeciętna. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 12. ELDORADO - odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Odporność na ciemnobrunatną plamistość - dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę - średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość duża.
 13. RADEK (2015) - odmiana typu pastewnego. Plenność dobra na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1), dobra do bardzo dobrej na wysokim (a2). Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego i ciemnobrunatną plamistość - dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę - średnia. Rośliny dość wysokie o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce.
 14. TEKSAS - odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę - średnia, na ciemnobrunatną plamistość - dość mała. Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna i zawartość białka w ziarnie średnie. Zawartość białka średnia. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce.
 15. Farmer (KR 2018) - odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość - średnia, na rynchosporiozę - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie duża.
 16. JOVITA odmiana typu pastewnego. Hodowca: SAATEN UNION.
 17. RUNNER - odmiana typu browarnego, o wartości browarnej średniej do dobrej. Odporność na ciemnobrunatną plamistość - dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia - średnia, na rynchosporiozę - dość mała. Rośliny dość niskie o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, zawartość białka w ziarnie i wyrównanie ziarna średnie. Plenność bardzo dobra. Hodowca: SAATEN UNION.
 18. SOLDO (2013) - odmian typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego - dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duże. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

 

do góry