Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Kolekcja pszenicy ozimej 

Tecznologia: 

 • Przedplon: łubin żółty
 • Siew: 15.10.2019 r.
 • Nawożenie (kg/ha):
  • N - 18 + 60 + 40
  • P - 60
  • K - 90
 • Ochrona:
  • Herbicyd: Apyros 75WP (20 g/ha) + Granstar Ultra 50SX (50 g/ha)
  • Fungicydy A2: Topsin M 500SC (1,4 l/ha) + Soligor (1 l/ha)
  • Insektycyd: Fastac (0,2 l/ha)

Charakterystyka odmian: 

 1. Bataja (DNKO 35) - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki - przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5). Odporność na brunatną plamistość liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów -średnia, na rdzę brunatną dość mała, na septoriozy liści mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 2. BOSPORUS - wysokoplenna odmiana pszenica ozima zarejestrowana w 2017 roku w Niemczech. W Polsce znajduje się w drugim roku badań rejestrowych, gdzie była jedną z najwyżej plonujących odmian. Z uwagi na wiele korzystnych cech agrotechnicznych nosi miano „łatwej” w uprawie. Charakteryzuje się wysokimi parametrami jakościowymi ziarna (grupa A/B) oraz bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie odporna jest na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą i septoriozę plew. Jest odmianą o średniej wysokości i bardzo dobrej sztywności. Bosporus charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie. Ziarno o średniej grubości, dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu (MTZ ok. 45-48 gram). Pszenica o bardzo dobrej krzewistości, przydatna jest również do opóźnionych siewów. Norma wysiewu w optymalnym terminie siewu, to 300-350 szt./ha kiełkujących ziaren na m2, tj.: ca. 150-170 kg/ha.
 3. Lawina (DNKO 39) - odmiana pastewna (grupa C). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5). Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę plew średnia, na septoriozy liści dość mała, na fuzariozę kłosów mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna bardzo słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 4. Asory - nowa pszenica ozima charakteryzująca się bardzo dobrą plennością w Polsce oraz w Niemczech. Odmiana uniwersalna - doskonale się sprawdza w intensywnych oraz średnio intensywnych technologiach uprawy w szerokim zakresie gleb, gdzie uprawia się pszenicę. Asory posiada bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, na pograniczu grupy E/A. Charakteryzuje się rekordowo wysoką liczbą opadania i zawartością glutenu (E) oraz wysoką zawartością białka (A). Posiada również wysokie parametry wypiekowe mąki, m.in. objętość chleba. Jest odmianą średnio-krótką o dobrej odporności na wyleganie. W warunkach intensywnej technologii uprawy wymaga skrócenia źdźbła. Bardzo dobra zdolność krzewienia. Zalecamy. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 5. FORMACJA (d. AND 4314) - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość prawie średnia (4,5). Odporność na septoriozę plew dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów - średnia, na choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści - dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin.
 6. LEGENDA (2005) - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność - dość duża. Odporność na mączniaka, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny są bardzo wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania - średni. Masa 1000 ziaren - średnia, wyrównanie - dość dobre, gęstość w stanie zsypnym - dość duża. Odporność na porastanie w kłosie - mała, liczba opadania - duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu - duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki - przeciętna. Plenność - średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 7. Gimantis
 8. Błyskawica - odmiana chlebowa (B). Dobra zimotrwałość, bardzo dobra odporność na rdzę brunatną i żółtą, choroby podstawy źdźbła, dobra odporność na wyleganie.
 9. Medalistka - jest nowością pochodzącą z polskiej hodowli (MHR). Odmianę zarejestrowano w Polsce w 2016 roku. Należy do nielicznego grona odmian rodzimych z powodzeniem dorównujących odmianom zachodnim z renomowanych hodowli. Pod względem plonu Medalistka jest odmianą najlepiej ocenioną w trzyleciu 2014-2016 - 101,2% wzorca na poziomie A1 spośród wszystkich zarejestrowanych odmian polskich. Medalistka po badaniach rejestrowych została zaliczona do grupy CHLEBOWEJ - B. Spośród głównych parametrów jakościowych zabrakło jedynie lepszej oceny zawartości białka (4), aby można było zaliczyć ją do grupy JAKOŚCIOWEJ. Pozostałe parametry, w szczególności liczba opadania (8) i wskaźnik sedymentacji COBORU oceniło bardzo wysoko. Medalistka jest jednym z liderów zimotrwałości - po badaniach rejestrowych w 2016 roku (i ciężkim przebiegu zimy w tymże roku) otrzymała rewelacyjną ocenę - 5,5. Medalistka tworzy wysoki łan - około 107 cm (COBORU 2015 r.) - który jest jednocześnie dość odporny na wyleganie (4) w porównaniu z innymi odmianami wysokimi. W intensywnej produkcji należy pamiętać o skracaniu i usztywnianiu źdźbła. Medalistka cechuje się wysoką zdrowotnością - wyróżnia ją odporność na: choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, brunatną plamistość, fuzariozę kłosów. W intensywnej produkcji zalecamy minimum 2 zabiegi fungicydowe. Do cech odpornościowych dodać ponadto należy wysoką odporność na osypywanie i na porastanie ziarna w kłosach.
 10. Lokata (MHR-PP-3915) - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści i septoriozy liści średnia, na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość mała. Rośliny średniej wysokość, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin spółka z o.o.
 11. KWS Emil - odmiana pszenicy ozimej z grupy B o bardzo wysokim potencjale plonowania, dobrej mrozoodporności (5) oraz adaptacji do różnych stanowisk glebowych. Korzyści z zastosowania: dobra zimotrwałość (5), wysoka opłacalność uprawy na obu poziomach agrotechniki, dobra adaptacja do różnych stanowisk glebowych, wysoka odporność na rdzę żółtą i brunatną, septoriozę plew i brunatną plamistość liści, niskie rośliny o bardzo wysokiej odporności na wyleganie. Norma i termin wysiewu: termin optymalny - 320-350 szt./m2; termin opóźniony: 400 szt./m2, wczesność kwitnienia - średnio-późny, wczesność dojrzewania - średnio-późny.
 12. KWS Spencer - nowa, bardzo wydajna odmiana pszenicy firmy KWS, pszenica jakościowa (grupa A). Wysokie parametry jakościowe ziarna: bardzo duża liczba opadania, bardzo dobre wyrównanie ziarna i dobra zawartość białka. Bardzo wysoka odporność na rdzę żółtą. Solidna odporność na mróz. Bezpieczna uprawa na terenie całego kraju. Odmiana toleruje stanowiska graniczne dla pszenicy, posiada najwyższą w rejestrze tolerancję na jony glinu (zakwaszanie gleby). Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi: 300-350 ziaren kiełkujących na 1m2.
 13. AWAI
 14. DELAWAR (2015) - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4,0). Odporność na rdzę brunatną i septoriozy liści - duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dość duża, na brunatną plamistość liści - średnia. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Syngenta.
 15. GALERIST - to odmiana należąca do typu elitarnego. Jest to odmiana o bardzo dobrej jakości wypiekowej, ma doskonałą wydajnością mąki. To niska roślina osiągająca około 87 cm, przy czym jest odporna na wyleganie. Odmiana Galerist wykazuje również dobrą odporność na mrozy i choroby. Jest to pszenica, która może być uprawiana na wszystkich typach gleb. Galerist jest jedną z najlepiej plonujących odmian jakościowych, przy czym osiąga plon o doskonałej jakości. Zalety: wysoki i stabilny plon, dobra odporność na mrozy, roślina o krótkiej i stabilnej słomie, zrównoważony profil odporności na choroby, bardzo dobra wydajność mąki i objętość chleba, odmiana na wszystkie typy gleb. Syngenta.
 16. SY Dubaj (SY 116515) - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5). Odporność na rdzę żółtą duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści i septoriozy liści średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Reprezentant hodowcy: Syngenta Polska sp. z o.o.
 17. SY Yukon (SY 116605) - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość średnia (5,0). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i fuzariozę kłosów dość duża, na septoriozę plew średnia, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant hodowcy: Syngenta Polska sp. z o.o.            
 18. Expo - typ odmiany - klasa E. Pszenica ozima Expo od Saaten Union. Sprawdza się w opóźnionych terminach siewu oraz doskonale reaguje na intensyfikację uprawy z wykorzystaniem regulatorów wzrostu. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością kłosa; sprawia, że doskonale udaje się jako roślina następcza po kukurydzy. Termin kłoszenia: średni. Wysokość roślin: średnia. MTZ: średnio duża. Zimotrwałość: bardzo dobra. Odporność na porastanie: bardzo dobra. Wymagania glebowe: średnie i niskie. Kierunek użytkowania: mąka. Obsada ziaren: 300-350 szt./ha. Norma wysiewu: 150-170 kg/ha.
 19. Admont (STRU 080144s2) - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia, na rdzę brunatną mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 20. HYBERY F1 - odmiana o doskonałej wydajności ziarna. Najplenniejsza pszenica ozima w Polsce - 105,3% wzorca A1 i­ 103,1% wzorca A2 (wg wyników PDO COBORU 2017). Wysoka jakość chlebowa (B). Bardzo dobra zdrowotność roślin - odporna na glebowego wirusa mozaikowatości pszenicy (SBWMV). HYBERY F1 jest pierwszym mieszańcem pszenicy ozimej zarejestrowanym w Polsce. W badaniach rejestrowych COBORU wykazywał czołowy potencjał plonu, a także wyróżniał się bardzo dobrą zdrowotnością roślin oraz ich żywotnością. Czym potencjał plonotwórczy gleby był niższy, tym HYBERY F1 osiągał lepsze plony w porównaniu do innych badanych odmian. Odmiana ta sprawdziła się również w uprawie na stanowiskach po innych zbożach, czego dowiodła w badaniach COBORU - 108,9% wzorca (najplenniejsza pszenica wg badań PDO COBORU, Przedplon zbożowy).
 21. YMALAYA F1 - najplenniejsza pszenica ozima jakościowa w Niemczech. Korzystny profil zdrowotnościowy (Mączniak "8", Rdza brunatna "8"). Wysoka tolerancja na Fuzariozę kłosów (8 pkt. wg COBORU, 6 pkt. wg BSA). Podwyższona odporność na skażenie DON (wg doświadczeń LFL Niemcy). Elastyczna i mało wymagająca w uprawie. Wysoka wartość technologiczna parametrów jakościowych. Wysoka efektywność wykorzystania azotu. Odmiana w typie kompensacyjnym, cechująca się średnio wczesnym kwitnieniem i stabilnym, wydłużonym okresem wypełniania ziarna. Dzięki wysokiej tolerancji na suszę (silny system korzeniowy) oraz wytrzymałości na warunki zimowania doskonale nadaje się do uprawy w całym kraju. Wysoka krzewistość pozwala na obniżenie normy wysiewu, nie wymaga zwiększenia dawki regulatorów wzrostu. Wyższa aktywność fizjologiczna roślin (efekt heterozji) jest szczególnie korzystna w sytuacjach stresowych, na suchych i niekorzystnych stanowiskach uprawy.

 

do góry