Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/Informacje i porady/Ekonomika/PROW 2014-2020/Świadomy konsument - oznaczenie produktów ekologicznych

Świadomy konsument - oznaczenie produktów ekologicznych

2017-10-12

Odpowiedzią na rosnące wymagania żywieniowe i większą świadomość konsumentów jest rolnictwo ekologiczne. W trosce o swoje zdrowie, a tym samym jakość spożywanych produktów, konsumenci coraz częściej wybierają produkty wytworzone metodą ekologiczną. Poszukując produktów, które są zdrowe i wolne od środków ochrony roślin, konsumenci decydują się na zakup produktów, których ceny są wyższe niż ceny tych samych produktów jednak wytwarzanych metodą konwencjonalną. Wyższa cena tych produktów rekompensowana jest jakością produktu oraz pewnością pochodzenia kupowanego towaru.


Konsument kupując produkt ekologiczny powinien w szczególny sposób zwrócić uwagę na oznaczenie produktu, a w związku z tym powinien nauczyć się czytać etykiety i zawarte na nich symbole.

,,Eko-liść” - to symbol, który w prosty i szybki sposób pozwoli na właściwą identyfikację produktów ekologicznych. Unijne logo stosowane jest tylko wówczas, gdy oznakowane produkty wytarzane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 i nr 889/2008.

Unijne logo charakterystyczne dla produktów ekologicznych to liść wykonany z gwiazdek umieszczony na zielonym tle, tło może być również czarne, jednak tylko w przypadku kiedy zielone jest niewykonalne. W przypadku kiedy opakowanie produktu jest kolorowe, aby symbol ,,Eko-liścia” nie zlał się z etykietą stosuje się kontur wokół logo, alby je wyeksponować. Logo umieszczane jest w widocznym i czytelnym dla konsumenta miejscu.

W polu widzenia symbolu „Eko-liścia” widniej również napis, w którego skład wchodzi: XY-ZZZ-000

gdzie:

XY - kod nazwy państwa
ZZZ - oznaczenie rolniczego statusu produktu: BIO, EKO, ORG
000 - numer nadany w jednostce certyfikującej
Pod symbolem logo umieszczona jest nazwa miejsca, z którego pochodzą nieprzetworzone składniki produktu ekologicznego:

„rolnictwo UE”, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w UE
„rolnictwo spoza UE”, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w krajach trzecich
„rolnictwo UE/spoza UE”, gdy część surowców wyprodukowano we Wspólnocie, a część w kraju trzecim
Aby producent mógł umieścić logo na swoich produktach, musi poddać się kontroli Jednostek Certyfikujących, które stwierdzą jakość produktów. Po pozytywnie przeprowadzonych kontrolach producent może umieścić symbol ,,Eko-liścia” na swoich produktach. Aby produkt mógł być opatrzony charakterystycznym logo musi zawierać co najmniej 95% składników pochodzenia ekologicznego. Nie można umieszczać logo w przypadku, kiedy produkt jest z okresu przestawiania czyli konwersji.

Wzrost świadomości ekologicznej konsumentów sprawia, że rolnictwo ekologiczne wciąż się rozwija. Produkcja tą metodą musi dawać konsumentowi pewność, że kupowane przez niego produkty są zdrowe i spełniają jego wymagania.

Anna Walczyk
PZDR Kazimierza Wielka

Źródło:

  1. http://eur-lex.europa.eu
  2. „Rolnictwo ekologiczne - szanse i perspektywy rozwoju”, Joanna Domagalska, Marta Buczkowska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  3. „Znakowanie produktów ekologicznych”, Natalia Maruszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
udostępnij
do góry