Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO)

Warunki pozwalające na uznanie działalności za marginalną, lokalną i ograniczoną - w tym zakres i obszar produkcji, wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego - zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Rozporządzenie to wskazuje również niektóre dodatkowe wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu tego rodzaju działalności (poza wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych).

MLO jest działalnością przetwórczą i obejmuje wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego.

W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej można prowadzić:

 1. Produkcję i sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego:
  • produkty mleczne
  • produkty na bazie siary
  • mięso mielone
  • produkty mięsne
  • wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa
  • surowe wyroby mięsne
  • produkty jajeczne z gotowanych jaj
  • gotowe posiłki (potrawy)
 2. Rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa (wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego, zajęczaków, zwierząt łownych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych).

Zasięg terytorialny działalności prowadzonej w ramach MLO

Miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, do których następuje dostawa ograniczone są do obszaru jednego województwa lub powiatów sąsiadujących z tym województwem, które są położone na obszarze innych województw.

Rejestracja działalności MLO

W celu rejestracji zakładu do prowadzenia tego rodzaju działalności należy zgłosić się do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

kategoria: Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO) [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO 2019-07-10 13:59 707,65KB pobierz plik: Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO
pdf Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 2018-07-16 07:53 113,23KB pobierz plik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
do góry