Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

PROW 2014-2020

Znaleziono wiadomości: 217.

 • Już wkrótce nabór na działanie 9. "Tworzenie g 2017-10-04

  Już wkrótce nabór na działanie 9. "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

  Zgodnie z ogłoszeniem prezes ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" będzie można składać od 30 października do 28 grudnia 2017 r. Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, które spełnią określone wymagania. W planie finansowym PROW 2014-2020 na wsparcie grup producentów przewidziano kwotę 402 987 547 euro.

  Już wkrótce nabór na działanie 9. "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"
 • Nabór na poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospoda 2017-08-28

  Nabór na poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

  Od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na operację typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w ramach PROW 2014-2020.

  Nabór na poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
 • Nabór na poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w 2017-08-28

  Nabór na poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze ograniczające skutki prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

  Od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

  Nabór na poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze ograniczające skutki prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
 • Nabór na poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz r 2017-08-28

  Nabór na poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

  Od 25 września do 24 października 2017 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Nabór na poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
 • Od 29 czerwca rusza pomoc na "Modernizacje gospoda 2017-05-25

  Od 29 czerwca rusza pomoc na "Modernizacje gospodarstw rolnych"

  Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Od 29 czerwca rusza pomoc na "Modernizacje gospodarstw rolnych"
 • Pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw 2017-02-28

  Pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw

  Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości

  Pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw
 • Już w marcu nabór wniosków na rozpoczęcie poza 2017-02-09

  Już w marcu nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

  Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich",

  Już w marcu nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • ARiMR uruchomiła specjalny formularz dla beneficj 2017-02-06

  ARiMR uruchomiła specjalny formularz dla beneficjentów do zadawania pytań

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa cały czas dąży do tego, aby rolnicy, mieszkańcy wsi, przetwórcy z sektora rolno-spożywczego czy przedstawiciele samorządów mieli łatwy i szybki dostęp do informacji na temat programów wsparcia oferowanych przez ARiMR. Dalego też, oprócz dostępnych już form udzielania informacji, na portalu internetowym ARiMR uruchomiła specjalną zakładkę, gdzie dostępny jest formularz

  ARiMR uruchomiła specjalny formularz dla beneficjentów do zadawania pytań
 • 2017-01-27

  Portal ogłoszeń PROW wkrótce zostanie otwarty

  Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym. Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów.

  Portal ogłoszeń PROW wkrótce zostanie otwarty
 • Planowany harmonogram wdrażania PROW 2014-2020 w 2017-01-06

  Planowany harmonogram wdrażania PROW 2014-2020 w 2017 roku

  Podsekretarz stanu MRiRW Ryszard Zarudzki przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie resortu rolnictwa, harmonogram planowanych w 2017 roku naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020.

  Planowany harmonogram wdrażania PROW 2014-2020 w 2017 roku
do góry