Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

PROW 2014-2020

Znaleziono wiadomości: 217.

 • Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekor 2016-12-02

  Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którym została wprowadzona dodatkowa pomoc finansowa na udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50%

  Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roln 2016-12-02

  Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

  Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie jego zniszczonych składników. Agencja uruchamia wsparcie na operacje "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych,

  Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
 • Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działal 2016-10-12

  Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

  W związku z realizacją harmonogramu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) ogłoszono termin naboru wniosków na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej". Nabór wniosków rozpocznie się 31 października i potrawa do 29 listopada 2016 roku.

  Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej
 • Wsparcie dla rolników, którzy zdecydują się pr 2016-08-25

  Wsparcie dla rolników, którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa

  Przypominamy, że od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Wsparcie dla rolników, którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa
 • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rol 2016-08-20

  Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

  Od 29 września do 28 października 2016 roku trwać będzie nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój w ramach PROW 2014-2020. Wnioski mogą składać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

  Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój
 • Wnioski o wsparcie na tworzenie grup producentów 2016-08-10

  Wnioski o wsparcie na tworzenie grup producentów rolnych

  Zbliża się termin składania wniosków o wsparcie na tworzenie grup producentów rolnych. Będzie je można składać od 30 września do 28 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Wsparcie takie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. Pomoc może być przyznana podmiotom, które zostały uznane na podstawie przepisów prawa za grupy producentów rolnych nie

  Wnioski o wsparcie na tworzenie grup producentów rolnych
 • Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawc 2016-08-04

  Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców PROW 2014-2020

  Link zewnętrzny (ARiMR):Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców PROW 2014-2020

  Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców PROW 2014-2020
do góry