Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Strona główna/O Nas/Struktura organizacyjna/Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kierownik działu:

 • mgr inż. Piotr Figlarz
 • tel.: 507 111 242
 • e-mail:

Kontakt:

 • e-mail:
 • tel.: 41 372 22 84 do 86
 • fax: 41 372 34 86

Do zakresu działania Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym należy:

 1. Doradztwo ekonomiczno-organizacyjne w zakresie ekonomiki rolniczej, w tym:
  1. informowanie o zasadach i warunkach ubiegania się o kredyty dla rolników fundusze zewnętrzne,
  2. udzielanie doradztwa dla rolników w zakresie doboru optymalnych rozwiązań finansowania planowanych inwestycji,
  3. współpraca z instytucjami finansowymi działającymi w sferze rolnictwa, w szczególności z ARiMR.
 2. Doradztwo w zakresie rachunkowości rolniczej poprzez:
  1. wdrażanie programów rachunkowości rolniczej w gospodarstwach,
  2. dokonywanie obliczeń kosztów jednostkowych produktów rolniczych,
  3. opracowanie analiz ekonomicznych i zamieszczanie ich wyników na stronie internetowej, w miesięcznikach ŚODR Modliszewice oraz w innych publikacjach.
 3. Prowadzenie doradztwa w zakresie organizowania różnych grupowych form wspólnego działania, w szczególności grup producenckich, związków producentów, spółek i spółdzielni kontrolowanych przez rolników.
 4. Prowadzenie systemu rolniczej informacji rynkowej:
  1. prowadzenie systemu rolniczej informacji rynkowej i systematyczne gromadzenie danych, przekazywanie informacji zainteresowanym odbiorcom,
  2. opracowywanie tygodniowych meldunków dotyczących cen targowiskowych produktów rolniczych, biuletynów informacyjnych, informacji o prognozach rynkowych dotyczących produktów rolniczych.
 5. Prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych dla rolników.
 6. Opracowywanie publikacji z zakresu ekonomiki rolnictwa i rachunkowości.
 7. Współpraca z organami samorządu terytorialnego i organami państwowymi oraz instytucjami zajmującymi się podobną problematyką.
 8. Nadzór merytoryczny nad doradcami zatrudnionymi w PZDR.
 9. Wykonywanie innych prac związanych z merytoryczną działalnością ŚODR Modliszewice.
do góry